LAKI JA YLEISKIRJEET

 

 

YHDENVERTAISUUSLAKI  TYÖMARKKINALAITOS  YLEISKIRJE 9/2004, 17.2.2004

 

MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE  TYÖMARKKINALAITOS  YLEISKIRJE LIITE 19/2003, LIITE 2